Nieuwe AerOn release 1.12.3.29.

vrijdag 29 maart 2019 @ 09:58

AerOn release notes versie 1.12.3.29.

Op maandag 1 april is er een nieuwe versie van AerOn Studio beschikbaar voor AerOn software die werkt in combinatie met Postgres. Controleer je AerOn omgeving of je gebruik maakt van deze allernieuwste Postgres database structuur die al weer geruime tijd geleden is gelanceerd. De nieuwste mogelijkheden zijn dan ook voor jouw AerOn beschikbaar als je beschikt over het juiste contract.

Meer info?

Neem contact met ons op of overleg met éen van onze accountmanagers.

AerOn Studio manual

Op veler verzoek is er nu ook een geheel nieuwe ge-update AerOn Studio manual beschikbaar. Alle mogelijkheden worden gedetailleerd beschreven en ondersteund met bijbehorende afbeeldingen. Een prachtig naslagwerk met een zeer gedetailleerde beschrijving van alle mogelijkheden.

Nieuwe online supportpagina

Op 1 april lanceren we ook onze nieuwe online supportpagina. Komende tijd zal je indien je gebruik maakt van support een persoonlijke inlog ontvangen voor deze support-omgeving. Hiermee kan je alle vragen en voortgang van de afhandeling van je supportvraag inzien. Je kan de historie zien, maar we bouwen hiermee ook een online kennisbank op waarmee de meest gestelde vragen en antwoorden op relatief simpele wijze zijn in te zien.

Nieuwe functionaliteit die in de nieuwe versie van AerOn beschikbaar is:

Commercial planner

 • Het aantal campagnes per blok kan worden verhoogd van maximaal 15 tot maximaal 30. Een uitbreiding van deze mogelijkheden resulteert in een soepele samenwerking met bijvoorbeeld E Power import. Deze optie maakt het mogelijk om langere commercialblokken uit RTV plan en E Power te importeren in het commercialplanner-dagoverzicht.
 • Ondersteuning parameter Export Type "All" om de metadata van commercials vanuit een playlist te kunnen exporteren naar een bestand. Deze optie maakt het mogelijk om commercials inclusief metadata te exporteren naar een tekstbestand. Dit bestand kan vervolgens worden aangeleverd bij RTV plan of E Power om te kunnen importeren in hun databases.
 • Plantab: Alle te plannen campagnes kunnen geselecteerd worden via een pop-up-menu.

Databank editor

 • De import datum van alle tracks is nu zichtbaar.

Databank browser

 • De import datum is naast de editor ook beschikbaar in de databank browser logischerwijs. Met deze optie is een extra kolom beschikbaar waarop kan worden gesorteerd en zichtbaar gemaakt wanneer een track is geïmporteerd.
 • Er is een info panel met zoekknop. Via dit nieuwe panel kan door de databank browser worden genavigeerd en, wanneer het zoek venster geopend, is er een indicator zichtbaar die het aantal tracks in het zoekfilter weergeeft.

Aeron Event

 • Nieuw is een indicatie die de sessietijd voor het evenement aangeeft. Toelichting: Een AerOn Event licentie resulteert in de mogelijkheid voor gebruik van AerOn in 6 uur durende-sessies. De indicatie zorgt ervoor dat de resterende sessie-tijd voor de gebruiker zichtbaar wordt. Tevens is er een verduidelijkte melding beschikbaar die na einde sessie toonbaar wordt.

Gramo Rapportage Export t.b.v. Noorwegen

 • Ten behoeve van een variant op Buma export in het buitenland is deze rapportage export toegevoegd.

Samenwerking met Multicam Visual Radio

 • De basis integratie tussen AerOn en Multicam Visual Radio is beschikbaar en bestaat uit de volgende Visual Radio functionaliteiten: logo, tijd/klok, nieuws ticker-tape, now en next on air in beeld. Daarnaast de mogelijkheid voor aansluitingen op diverse mengtafels t.b.v. voor level detectie.

Jingle key pad (Tipro keyboard)

 • Een nieuwe driver (1.8.0.27) voor het Tipro keyboard zorgt voor compatibiliteit met Windows 10 built 1809. In nauwe samenwerking met Tipro is een definitieve oplossing beschikbaar voor de Windows 10 built 1809 update. Wegens de wijzigingen met betrekking tot USB devices in deze Windows build en de Tipro driver was het noodzakelijk om ook in AerOn enkele aanpassingen door te voeren. Hiermee is opnieuw ondersteuning beschikbaar voor het Tipro keyboard.

Bugfixes

 • Automatisering: Vast item kon worden overgeslagen bij het automatisch uitschakelen van Live-Assist.
 • Formatplanner: Planning stopt met "Onbekende fout", deze is fout ontstaat niet meer.
 • Playlist: GDI+ foutmelding met soms "Out of memory" tot gevolg. Deze fout kon ontstaan bij het inladen van een playlist met afbeeldingen groter dan 1,5 MB.
 • HTML export: Bij een sjabloon met next-onair werd 1 item teveel geëxporteerd.
 • HTML export: Bij last/onair/next sjabloon werd, bij items die op niet publiceren stonden, een item uit het vorige uur geëxporteerd.
 • RME Matrix: Bij initialiseren van de RME matrix werd de fader van Cart-A uitgefade indien Cart-B dezelfde fader had toegewezen gekregen.

Gerealiseerde verbeterpunten

 • Algemeen: Verslepen van items uit Windows verkenner en USB stick.
 • Algemeen: Rekening houden met gain ingesteld in database zodat peak nooit boven 0dB uitkomt.
 • Database export / import: Ondersteuning van onlangs toegevoegde database velden.
 • Playlist: Weekdag-play list automatisch inladen als er om 23:55 geen datum playlist voor morgen is.
 • Playlist:  Opslaan / laden als bestand.
 • Historie: Extra logging t.b.v. Studio switch.
 • Formatplanner: Beter contrast bij aantal in uur format.
 • Commercial planner: Tekst in het planrapport verduidelijkt.
 • Multi criteria editor: Opslaan van aangepaste tekst i.c.m. afbeelding.
 • Jingle players: Schalen van de digits t.o.v. VU-meters.
 • Jingle players: VU-schaal toegevoegd. instelbaar via pop-up menu.
 • Jingle players: Gain in muziek databank toepassen op VU-meters.
 • Instellingen: Verwijderen van Export sjablonen.
 • Instellingen: Selectie externe audio editor.
 • Instellingen: Selectie van VST-plugin mogelijk.
 • Instellingen: Export: Source en target map openen via pop-up-menu.
 • Instellingen: Kleur toewijzen aan tracks gesleept uit verkenner.

Voor meer info

Neem contact op via info@broadcastpartners.nl of overleg met je AerOn Studio accountmanager.

Downloads