Commerciële netwerkradio en lokale radio's in Vlaanderen op FM m.i.v. januari 2018

donderdag 18 mei 2017 @ 11:01

Broadcast-Partners-FM

De minister van media heeft onlangs aangekondigd de private zendvergunningen voor lokale radiostations opnieuw te zullen verdelen. Eengroot gedeelte van de lokale stations opereert in ketenverband, alhoewel dit type radiostations formeel niet bestaat. 

Andere indeling frequentieplan

Het onlangs door de minister gepubliceerde frequentieplan kent niet meer frequentieruimte. Het voorziet wél in een andere indeling, waarmee ruimte is gecreëerd voor private netwerkradio’s, verdeeld over vier FM-netwerken. De definitieve frequentiepakketten zijn inmiddels vastgelegd en deze worden verdeeld middels een zogenaamde ‘beauty contest’ met puntentelling volgens het procedurebesluit van 24 februari.

Vergunningen lokale omroep lopen af op 31 december 2017

Op 31 december 2017 lopen de vergunningen van de lokale radiostations, al dan niet verzameld in ketenverband, af. De verantwoordelijke minister heeft besloten dat er wel ruimte moet zijn voor commerciële netwerkradio’s. Op www.svengatz.be/radiolandschap vindt u ‘Veel gestelde vragen over het radiolandschap van de toekomst’.

Ruim 290 frequenties opnieuw uitgegeven

De vergunningen van de landelijke omroepen blijven, volgens het plan van minister Gatz, ongewijzigd van kracht. De frequenties voor lokale radio’s (momenteel 290), worden per 1 januari 2018 opnieuw ingedeeld en verdeeld. Het ministerie heeft uit de lokale frequenties vier FM-netwerken gecreëerd met de nadruk op dekking in de steden. Partijen die voldoen aan de door de Vlaamse overheid gestelde voorwaarden vanprofessionaliteit, ervaring en een vorm van profilering kunnen inschrijven voor deze netwerken. Bijvoorbeeld op Vlaamse en Nederlandstalige muziek, op een ander specifiek muziekgenre of op een doelgroep.

Oproep indienen dossiers

Naast deze vier netwerken worden de overgebleven frequenties verdeeld in door het ministerie samengestelde, lokale frequentiepakketten van één tot maximaal drie frequenties per net. Naar verwachting zal de Vlaamse overheid op korte termijn een oproep publiceren voor het indienen van de dossiers. Ook voor de aanvraag van lokale frequenties en netwerken dient een dossier te worden ingediend. Hiervoor telt de gerichtheid op het specifieke verzorgingsgebied in belangrijke mate voor het verkrijgen van een vergunning. Daarnaast dienen kandidaten een gedegen technisch dossier in de aanvraag op te nemen.

Ondersteuning vanuit Broadcast Partners

Zowel voor de vier grotere commerciële netwerken als voor de andere frequenties en netwerken telt de kwaliteit van de dossiers in hoge mate door. Daarbij kan Broadcast Partners aanvragers op maat en naar wens assisteren. Een technisch basisdossier voor een lokaal station kan al voor een paar honderd euro geleverd worden. Maatwerkdossiers kosten iets meer, maar leveren dan ook zeker de grootste kans op een hoge score in de beoordeling op. 

Sam Geleyn, Accountmanager België: 'Een goed dossier geeft een veel grotere kans op een erkenning. Wij leveren technisch sterk onderbouwde dossiers en open advies. Het is de moeite waard om hierin te investeren. Ook in het verleden hebben de door Broadcast Partners ondersteunde dossiers kandidaten een voordeel in de erkenning opgeleverd. Het is belangrijk dat kandidaten het best denkbare dossier indienen om hun eigen kans zo groot mogelijk te maken.'

Opnieuw in gebruik per 1 januari 2018

Na de erkenning kunnen de nieuwe frequenties door licentieverkrijgers naar verwachting per 1 januari 2018 in gebruik worden genomen. Dit geeft (nu nog) voldoende tijd voor de realisatie van eventuele zendinstallaties waarbij Broadcast Partners kan ondersteunen in de vorm van levering van materialen, reeds beschikbare opstelplaatsen (tegen gedeelde en dus lagere kosten) én de bouw van gebruiksklare en kwalitatieve installaties met een vlotte en voordelige service achteraf.

Info