Leveringsvoorwaarden

Broadcast Partners hanteert twee vormen van leveringsvoorwaarden.

Reguliere leveringen

Voor de reguliere levering van producten en/of diensten, niet afkomstig uit de E-shop, zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arondissementsrechtbank te Middelburg. Onder nummer 93/1980.

Download de reguliere leveringsvoorwaarden.