Leveringsvoorwaarden

Broadcast Partners hanteert twee vormen van leveringsvoorwaarden.

Reguliere leveringen

Voor de reguliere levering van producten en/of diensten, niet afkomstig uit de E-shop, zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arondissementsrechtbank te Middelburg. Onder nummer 93/1980.

Download de reguliere leveringsvoorwaarden.

E-shop leveringen

Op de levering van producten en/of diensten in de E-shop zijn specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing. Voor zover er strijdigheid bestaat tussen deze specifieke (E-shop) voorwaarden en de reguliere leveringsvoorwaarden, gaan de reguliere leveringsvoorwaarden voor.

Download de leveringsvoorwaarden E-shop.