(Internationale) coördinatie

Bij de planning van frequenties moet rekening gehouden worden met de rechten van andere partijen. De uitzendvergunningen worden door de nationale overheid uitgegeven, nadat deze in nationaal en internationaal verband door regulerende overheidsinstanties zijn uitgecoördineerd. 

Broadcast Partners houdt alle wijzigingen in het spectrum nauwgezet in de gaten. In geval van mogelijke aantasting voor bestaande netwerken door nieuwe coördinatieverzoeken onderneemt Broadcast Partners adequate acties. Ook worden kansen op uitbreiding van het dekkingsgebied door Broadcast Partners benut.

Info

Het plannen van frequenties is een vak apart. Dit vergt een hoge mate van technisch inzicht, creativiteit en ervaring van de planner. Broadcast Partners heeft deze kennis op hoog niveau ontwikkeld.