Achtergrondinfo: invloed weer op FM-ontvangst

Als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden kan het voorkomen dat de FM-ontvangst (tijdelijk) wordt gestoord. Zoals bij mist, op warme dagen, of als de dag begint met felle zon. De gevolgen zijn bij de meeste radiostations bekend. Ineens ondervindt de zender zware storing. Of de zender is zelfs niet meer te ontvangen in een gebied waar dat normaal gesproken wel het geval is. Dit leidt tot vragen van klanten en luisteraars:

  • Waarom is de zender niet meer te ontvangen?
  • Hoe lang duurt de storing?
  • Wat kunnen jullie eraan doen?

Boosdoener

De boosdoener van weersgerelateerde storingen is in de meeste gevallen een aanhoudend hogedrukgebied op de Noordzee, hoewel er ook andere oorzaken kunnen zijn. Vanwege temperatuursinversies wordt het radiosignaal anders afgebogen, waardoor deze op andere locaties storing oplevert dan gepland onder normale omstandigheden. Gelukkig komen dergelijke storingen heel weinig voor. Vervelend is het wel. Voor de luisteraar en het radiostation.

Optimale frequenties

Het laat zich raden dat een zenderoperator geen invloed op het weer kan uitoefenen. Tijdens een periode van troposferische storing kunnen (helaas) geen concrete maatregelen worden genomen om deze op te heffen. Het is een kwestie van het afwachten van een weersverandering, ironisch genoeg veelal een verslechtering daarvan. Wel is het zo dat bij de internationale coördinatie van frequentieruimte rekening wordt gehouden met de kans dat dergelijke storingen zich zo nu en dan voordoen. Bij de aanvragen of modificaties van FM frequenties vanuit het buitenland zorgt Broadcast Partners ervoor dat de frequenties van haar klanten zo optimaal mogelijk zijn.

Info

Broadcast Partners kan helpen bij het kweken van begrip over het verschijnsel. Wat voor typen atmosferische storing onderscheiden we? Waardoor ontstaan ze? In dit document leest u hierover meer.