Diensten: kwaliteit als onderscheidende factor

Een FM-zendernetwerk bestaat uit twee of meerdere zenders die geografisch verspreid staan opgesteld met als doel een zo'n groot mogelijk gebied te bedekken. FM-bereik is een beslissende factor voor het succes en marktaandeel van een radiostation. Naarmate de luisteraar meer keuzemogelijkheden krijgt, zal de keuze ook afhangen van de kwaliteit van de ontvangst. Distributie is daarom van groot belang, omdat een groter en beter netwerk direct leidt tot een groter potentieel publieksbereik en de daaraan gerelateerde omzet.

Als gevolg van herziening van bestaande schaarse frequentieruimte in de FM-band, ontstaan er in Europa steeds meer groeimogelijkheden voor radiostations, zowel bestaand als nieuw. Broadcast Partners houdt zich als specialist in frequentieplanning en zendernetwerkbeheer vooral bezig met de technische plannings- en distributieaspecten van radiostations. Het dienstenpakket gaat veel verder dan het alleen in de lucht brengen en houden van een zendernetwerk.

Audioroutering

De kwaliteit van het uitgezonden signaal is direct afhankelijk van de kwaliteit van het primaire studiosignaal en de manier waarop deze binnen het zendernetwerk wordt gedistributeerd.

Back-up verbindingen

Broadcast Partners garandeert continuïteit in uitzendingen door het treffen van goede back-up voorzieningen voor het primaire audiosignaal.

Redundantie in zendernetwerken

De beschikbaarheid van het zendernetwerk is direct afhankelijk van de kwaliteit van de gekozen zendinstallatie. En de mate waarin backup-voorzieningen beschikbaar zijn.

Zenderconfiguraties

Broadcast Partners levert verschillende zenderconfiguraties. Variërend van de enkelvoudige Bronze-serie tot de volledig redundant uitgevoerde Diamond-serie.

Modulatieprocessing

Radiostations gebruiken Modulatieprocessing om een eigen geluidsbeeld te creëren. Broadcast Partners past deze techniek ook op andere wijze toe.

Radio Data System (RDS)

Broadcast Partners beheert zendernetwerken die beschikken over RDS encoders en stuurt daarmee verschillende RDS functies aan.

Info

Het bouwen van een zendernetwerk is maatwerk en een kwestie van het maken van afgewogen keuzes. Broadcast Partners heeft alle kennis en kunde in huis en adviseert u graag. De uiteindelijke gekozen kwaliteit van de configuratie en de gekozen opties bepalen de prijs en de performance. In de netwerken die Broadcast Partners aanbiedt, worden beargumenteerde keuzes gemaakt in de mate van redundantie en specifieke opties in de netwerken. Uiteraard zijn configuraties aan te passen aan specifieke wensen en deels zelfs naderhand te wijzigen.