0 items
Selecteer een pagina

Inschrijving DAB+ laag 6 in beperkt deel van Nederland gestart

Na een lange voorbereidingstijd komen er eindelijk DAB-frequenties vrij voor de lokale/streekomroepen.  Het aanvragen van een vergunning is mogelijk vanaf 10 maart 2020.

Het Ministerie van EZK blijft volledig vasthouden aan de oorspronkelijke plannen voor het vrijgeven van slechts 22 allotments en heeft de vele reacties die vanuit de marktconsultatie zijn ontvangen, vooralsnog naast zich neergelegd.

Tot en met 6 april kunnen geïnteresseerde radiostations zich inschrijven voor één licentie per te verdelen DAB-allotment. Voor een publieke lokale omroep geldt, dat deze een aanwijzing van het CvdM moet hebben voor een gemeente binnen een allotment. Met ingang van 7 april kunnen houders van een commerciële vergunning ook aanvullende licenties per allotment aanvragen, indien beschikbaar. Agentschap Telecom gaat uit van maximaal 12 licenties per allotment, waarvan er initieel 6 bedoeld zijn voor publieke omroep en 6 voor houders van een commerciële vergunning. Na 11 september 2020 komt deze scheiding te vervallen en kan er voor commerciële initiatieven ook ruimte in het publieke deel worden aangevraagd, indien beschikbaar. De aanvraag zelf is overigens relatief eenvoudig, omdat daarbij nog geen technische parameters overlegd hoeven te worden.

DAB+ distributie

De 22 allotments zijn elk uniek van vorm en de regels om de gebieden met etherdistributie in te vullen zijn strikt. Om een goede DAB-distributie te garanderen zijn maatoplossingen per allotment gewenst. Broadcast Partners kan de omroepen die een vergunning gaan bemachtigen ondersteunen bij het realiseren van die optimale invulling middels een gedegen frequentieplanning en het leveren van professionele maar betaalbare zendapparatuur van aangetoonde kwaliteit van de merken Itelco (Elenos), Syes, Delta Mechanica en Lambda.

DAB-zendapparatuur kan worden afgenomen op basis van koop, financial lease, operational lease, of een mengvorm daarvan. Bij operational lease krijgen de deelnemers in een DAB-allotment de beschikking de gehele installatie inclusief service, onderhoud, zenderbewaking, (desgewenst en indien beschikbaar) huur van een hoge opstellocatie en energie. Broadcast Partners monitort de installatie, zodat eventuele problemen vaak al gedetecteerd en opgelost zijn voordat deze voor de luisteraar merkbaar zijn. Dit biedt een hoge bedrijfszekerheid tegen lage kosten op basis van heldere afspraken. De afspraken bieden alle comfort voor de onzekere toekomst van DAB+ voor lokale omroepen waardoor de installatie eenvoudig kan worden aangepast indien er per 1 september 2022 sprake is van een andere programma-samenstelling, een andere frequentie of vermogen of een gebiedsaanpassing. Dat comfort is nodig, want zeg nu zelf; niemand weet hoe de situatie er dan uitziet.  

DAB – Multiplexer & Audio encoder

Een DAB-zender kan meerdere programma’s tegelijk uitzenden, die ieder worden gecodeerd en vervolgens in een multiplexer worden samengevoegd tot een voor de zendinstallatie geschikt DAB+ signaal.  Broadcast Partners heeft hiervoor de aXemble DAB+ encoder- en multiplexer ontwikkeld. De aXemble biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee radiostations de DAB-services eenvoudig zelf kunnen configureren en beheren.  De aXemble is beschikbaar als hardware variant, of als ‘As a Service’ variant die vanuit de cloud het DAB-signaal samenstelt, uiteraard even betrouwbaar als een ‘eigen’ multiplexer.

Den Haag

Viktor Alders: “Den Haag FM heeft, net als vele andere radiostations, met duidelijke aanbevelingen gereageerd op de marktconsultatie. De overheid heeft besloten daar niets mee te doen. Desalniettemin vinden wij DAB+ een belangrijke distributievorm en hebben we besloten een vergunning aan te vragen. Ook hebben we, in verband met de benodigde samenwerking, al gesproken met andere radiostations in de regio. Wij kiezen voor de DAB+ oplossingen van Broadcast Partners en willen zo spoedig mogelijk gaan uitzenden vanaf de zendertoren in Den Haag.”

Meer informatie over DAB? Neem contact op met een van onze accountmanagers.

Broadcast Partners

    We zijn benieuwd naar jouw mening!

    Sluit de website aan op jouw wensen?    Wat mis je nog op onze website?