0 items
Selecteer een pagina

DAB+ laag 6 – Hoe berekent Broadcast Partners de veldsterkte & verzorging

Achtergrond
Niet iedereen is bekend met de berekening van de maximale mogelijkheden van een DAB allotment in Laag 6 en het bereik dat je daarmee verkrijgt. Hieronder een korte uitleg over de wijze waarop veldsterkteberekeningen moeten worden uitgevoerd en gepresenteerd voor een correct beeld.


Er zijn twee soorten veldsterkteberekeningen die ook nog eens feitelijk van elkaar verschillen:

  • theoretische veldsterkteberekeningen, noodzakelijk om na te gaan of aan artikel 4 lid 2 van de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan;
  • praktische veldsterkteberekeningen die het ontvangstgebied (verzorging) weergeven op basis van de feitelijke zendergegevens.

Theoretische Veldsterkteberekeningen

In artikel 4 lid 2 van de vergunning staat, dat de vergunninghouder geen hoger veldsterkteniveau dan 50 dBμV/m op 10 km afstand van het allotment en niet meer dan 40 dBμV/m op 30 km afstand van het allotment mag veroorzaken. Daar mag je dus niet overheen.  Je berekent dit met het propagatiemodel van de ITU-Recommandatie 1546. De details van de berekeningswijze staan in hoofdstuk 4, 2de alinea van de toelichting bij de zendvergunning.  

De zender levert per antennerichting een uitgestraald vermogen. Bij een zendernetwerk (2 zenders of meer) worden de individueel berekende veldsterktewaarden per zender op elk punt van de contouren opgeteld met de zogenaamde power-summing methode. Het is de enkelvoudig berekende veldsterkte, dan wel de gesommeerde waarde die aan de maximaal genoemde veldsterktewaarden van de vergunning moeten voldoen. De aldus te maken berekeningen dienen uitsluitend ter bescherming van andere allotments en zeggen niets over de te verwachten verzorging. Je verkrijgt hiermee een zogeheten theoretisch maximaal diagram.

Praktische Veldsterkteberekeningen

Deze praktische berekeningen dienen om het zendbereik weer te geven. Daarover zeggen de vergunningsvoorwaarden niets. De praktische invulling van het theoretisch maximaal diagram is hiervoor het uitgangspunt. Verder hanteert Broadcast Partners voor de praktische berekeningen de volgende uitgangspunten:

  • hoogte ontvangstantenne 1,5 meter boven de grond;
  • verzorging is een minimale veldsterkte om een ontvanger storingsvrij te kunnen laten werken;
  • in het open gebieden volstaat een lagere veldsterkte dan in stedelijke gebieden;
  • voor binnenhuisontvangst moet rekening gehouden worden met hogere veldsterktes, als gevolg van gebouwdemping en allerlei vormen van elektrische storing (man-made-noise);
  • de spreiding in de kwaliteit van de ontvangers is groot. Er wordt daarom uitgegaan van een gemiddelde kwaliteit ontvanger;
  • de topografie van het terrein is medebepalend voor de berekende veldsterkte.

Om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen hanteert Broadcast Partners het propagatiemodel Longley-Rice. Dit model is bij uitstek geschikt om veldsterkte berekeningen te doen op 1,5 meter ontvangsthoogte. Bij de presentatie van de verzorging hanteert Broadcast Partners een kleurenschaal die de kans op goede ontvangst weergeeft. Deze verloopt in een geleidelijke schaal van geel naar rood. Bij geel is er kans op mobiele ontvangst in open terrein, tot en met rood voor kans op indoorontvangst. Niet alle plaatjes in de markt komen zo tot stand; je kunt er echter van op aan, dat de berekeningen en presentaties van Broadcast Partners hieraan voldoen.

Wil je nog meer informatie? Je vindt hier een meer uitgebreide versie van dit artikel:
https://www.broadcastpartners.nl/nl/news/dab-laag-6-hoe-berekent-broadcast-partners-de-veldsterkte-verzorging-uitgebreid

Of neem contact op met één van de aanspreekpunten van Broadcast Partners:  https://www.broadcastpartners.nl/nl/over-ons/team-broadcast-partners

Broadcast Partners