menu

DAB kanaal 11a in Vlaanderen

Broadcast Partners gaat de zenders voor DAB ensemble 11A (commerciële multiplex) in Vlaanderen exploiteren. Tot nu toe is de licentie in handen van Norkring België. Eind 2023 werd de inschrijvingsprocedure gestart door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) waarna meerdere inschrijvingen werden beoordeeld op basis van een beautycontest. VRM heeft na toetsing van de ingediende dossiers de inschrijving van Broadcast Partners aangewezen als het beste voorstel. Per 21 juni wordt de licentie van de huidige operator overgedragen aan Broadcast Partners. Door de verandering van operator moeten er aanpassingen worden gedaan in de zendmasten. “De voorbereidingen zijn in volle gang. Naar verwachting zal de luisteraar geen hinder ondervinden van de overgang naar de operator.”

Broadcast Partners is ook de zenderoperator voor commerciële zenders in Vlaanderen op FM zoals Q-Music, Joe en Nostalgie. Tevens beheert Broadcast Partners sinds 2018 het DAB netwerk voor VRT.
Wil je als omroep graag je uitzendingen laten horen op DAB+ 11A? Vul dan alsjeblieft het onderstaande contactformulier in zodat we met elkaar in contact kunnen komen!

Al sinds 1979 staat Broadcast Partners klaar voor alle radiostations in Nederland en Vlaanderen als het gaat om FM- en DAB-zenderparken. Met het winnen van de race om 11A heeft Broadcast Partners nog een licentie voor beheer van een groot netwerk in België in bezit. Broadcast Partners is o.a. al actief voor de VRT in België en de NPO, Q-Music, Radio 538, 100% NL en nog veel meer in Nederland. Het bedrijf met ongeveer 70 werknemers heeft twee vestigingen in Nederland; het hoofdkantoor in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen en een kantoor in Hilversum. In deze kantoren worden voor veel dingen gezorgd: monitoring, ontwerp, frequentieplanning etc. Maar ook worden software en hardware geleverd voor radiostations over de hele wereld.


  1. Mits ondertekening van een vertrouwelijkheidsovereenkomst zullen geïnteresseerde partijen kopie kunnen krijgen van het model van toegangscontract en de relevante technische documentatie.  Deze overeenkomst zal ook een clausule bevatten dat de kandidaten het toegangsmodel aanvaarden en afzien van elke eis of claim n.a.v. de toepassing ervan door Broadcast Partners.

  2. De oproep zal de termijn vermelden waarbinnen geïnteresseerde partijen een vraag tot contractsluiting aan Broadcast Partners dienen te richten, op welke wijze zij dat moeten doen en welke informatie zij minimaal moeten mededelen. Deze “window of opportunity” zal minstens een maand open staan.

  3. Het basismodel dat Broadcast Partners zal toepassen voor toewijzing van capaciteit in kanaal 11A is dat van uitgifte op volgorde van ontvangst van de aanvragen (“first come, first served”), nu dit model de daadwerkelijke vraag van de markt het best reflecteert.

  Wanneer twee of meer aanvragen geacht moeten worden op hetzelfde ogenblik te zijn ingediend, zal de volgorde door loting bepaald worden, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder of een notaris.

  4. Indien er bij het verstrijken van de termijn vermeld in randnummer 2 minder vragen tot contractsluiting zijn dan dat er capaciteit beschikbaar is op kanaal 11A, zal Broadcast Partners met elk van deze kandidaten op basis van het model van toegangscontract, onderhandelingen aangaan.

  Indien deze onderhandelingen leiden tot het niet-sluiten van een toegangscontract met één of meer kandidaten binnen de eerste maand na het verstrijken van de termijn vermeld in randnummer 2, zal de vrije, beschikbare capaciteit op kanaal 11A op de website van Broadcast Partners gepubliceerd worden en zal daarover onderhandeld worden met nieuwe kandidaten die zich aanmelden binnen de dan op de website opgegeven termijn, op volgorde van ontvangst van de aanvragen, op basis van het model van toegangscontract met dezelfde deadline voor het sluiten van de onderhandelingen met een akkoord.

  Deze handelswijze wordt herhaald zolang er vrije, beschikbare capaciteit is op kanaal 11A.

  5. Indien er bij het verstrijken van de termijn vermeld in randnummer 2 meer vragen tot contractsluiting zijn dan dat er capaciteit beschikbaar is op kanalen 11A, zal Broadcast Partners als volgt handelen.

  6. Hypothese dat het aantal aanvragen, tegen een welbepaalde datum groter is dan dat er capaciteit beschikbaar is op kanalen 11A.

  Broadcast Partners zal eerst onderhandelingen voeren met de Omroeporganisaties die thans uitzenden op kanaal 11A. Deze omroepen hebben de capaciteit reeds in gebruik en vallen daardoor onder het “First come, First served” principe, bovendien zijn de omroepen door de huidige operator onder non discriminatore voorwaarden toegelaten op dit kanaal.  Broadcast Partners biedt deze omroepen de mogelijkheid om  een contract te sluiten gebaseerd op de huidige afname van digitale capaciteit.

  Indien deze onderhandelingen leiden tot het niet-sluiten van een toegangscontract met deze  kandidaten, gelet op de beschikbare capaciteit, binnen de drie weken na het verstrijken van de termijn vermeld in randnummer 2, zal met volgende kandida(a)t(en) op de lijst worden onderhandeld. 

  Indien drie weken na de start van deze onderhandelingen geen toegangscontract is gesloten, wordt onderhandeld met de volgende op de lijst, telkens met een tijdskader van maximaal drie weken onderhandelingen.  Deze handelswijze wordt herhaald tot er geen kandidaten meer zijn of geen beschikbare capaciteit meer over is.

  7. Hypothese dat het aantal aanvragen, tegen een welbepaalde datum kleiner is dan dat er capaciteit beschikbaar is op kanaal 11A, zal in voorkomend geval over de vrije, beschikbare capaciteit onderhandeld worden met de andere kandidaten, op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

  8. Indien er na de onderhandelingen op de wijze hierboven beschreven in randnummers 2 tot 7 n.a.v. de oproep bedoeld in randnummer 1 nog steeds vrije, beschikbare capaciteit is, zal dit op de website van Broadcast Partners vermeld worden en zal daarover onderhandeld worden met nieuwe kandidaten die zich spontaan aanmelden, op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

  Broadcast Partners
  Winkelmand0
  Er zijn geen producten in de winkelmand!
  Verder winkelen
  0