Software highlights & dashboard

De aXemble head-end en aXemble encoders kunnen beide worden bestuurd met de daarvoor gemaakte axemble web-based software. De mogelijkheden en gebruikerservaring kunnen worden geoptimaliseerd en uitgebreid door gebruik van bestaande softwaremodules, maar ook door toekomstige doorontwikkelingen. 

Dashboard Software:

  • kan voor de setup en het beheer van de aXemble encoder en aXemble head-end online worden gebruikt;
  • laat een helder overzicht zien van de on-en offline diensten. Gedetailleerde informatie m.b.t. de prestaties van de aXemble hardware is beschikbaar en zeer eenvoudig om aan te passen;
  • gebruikt moderne HTML5 architectuur om de realtime datastatus zichtbaar te maken, zoals audioniveaus, codering profielen, DLS en SLS metadata;
  • kan worden gebruikt op zowel desktop als mobiele devices en ondersteunt SNMP monitoring;
  • kan worden gebruikt om alle nieuwe audiobronnen toe te voegen via het Audio Sources menu;
  • kan worden gebruikt om alle basisinstellingen toe te voegen zoals bijvoorbeeld naam. DAB+ label, protection level, bitrates en DLS/SLS configuratie;
  • kan worden gebruikt voor het bewerken en definiëren van de algemene multiplex diensten zoals SFN, MFN, shortlabel, landcodes en het definiëren van unicast/multicast bestemmingen; 
  • maakt het aanpassen van alle onderhoud- en setupconfiguraties zoals NTP parameters, wachtwoorden, IP instellingen en firmware-updates mogelijk.