Optimalisatie

Een uitzendvergunning is een theoretisch gegeven dat het maximaal toegestane dekkingsgebied beschrijft van een radiostation. Dat wil zeggen zonder dat het storing oplevert voor andere gebruikers van het spectrum. De vertaalslag van theorie naar de praktische invulling van het diagram, is een specialisme waarbij kennis van propagatie én innovatieve techniek komt kijken.

Aan de hand van praktijkmetingen wordt na implementatie vastgesteld of verdere verbeteringen in het zendernetwerk kunnen worden gerealiseerd. Broadcast Partners heeft deze kennis tot in de finesse doorontwikkeld en toegepast in verschillende zendernetwerken.

Info

Het plannen van frequenties is een vak apart. Dit vergt een hoge mate van technisch inzicht, creativiteit en ervaring van de planner. Broadcast Partners heeft deze kennis op hoog niveau ontwikkeld.