Ontwerp & planning

FM en DAB+ consultancy zijn een van de kerncompetenties van Broadcast Partners. Hiertoe behoren het ontwerp, de optimalisatie en de coördinatie van frequentieplannen en zendernetwerken

Broadcast Partners is als adviseur nauw betrokken bij de ontwikkeling van frequentieplannen en herplanningstrajecten van (delen van) FM en DAB+. Hierbij maakt Broadcast Partners gebruik van de laatste technische inzichten en ontwikkelingen. Tot de klantenkring behoren diverse commerciele- en lokale radiostations en overheidsinstanties.

Digitale technieken

Ook voor digitale technieken zoals DAB+ is Broadcast Partners met haar ruime ervaring op dit vlak de aangewezen partner.

Info

Het plannen van frequenties is een vak apart. Dit vergt een hoge mate van technisch inzicht, creativiteit en ervaring van de planner. Broadcast Partners heeft deze kennis op hoog niveau ontwikkelt.