Lokale omroep kan in principe per direct terug op DAB+

donderdag 21 juni 2018 @ 14:35

Eind 2015 zonden de landelijke- en regionale radiostations al uit via DAB+. Voor de lokale omroep was er op het gebied van DAB+ uitzendingen echter nog niets geregeld. De overheid vroeg zich af of er überhaupt wel voldoende draagvlak was voor DAB+ bij de lokale omroepen en wees er op dat frequentieruimte in band III een schaars goed is. Op verzoek van een aanzienlijk aantal lokale omroepen en na de benodigde duiding door Broadcast Partners van de technische en economische haalbaarheid ervan, heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ervoor gekozen om de mogelijkheid van DAB+ voor lokale omroep te onderzoeken.

Experimenteervergunning

Ter voorbereiding van eventuele toekomstige uitgifte van lokale DAB+ vergunningen, besloot EZ de lokale sector de gelegenheid te geven te testen met DAB+. EZ heeft Agentschap Telecom (AT) verzocht zogenaamde experimenteervergunningen voor DAB+ uit te geven aan lokale- en streekomroepen. Een experimenteervergunning kan worden verleend om kennis van het gebruik van het radiospectrum te vergroten en innovatie en economische vooruitgang te stimuleren. Deze mogelijkheid is op verzoek van Broadcast Partners eerder toegepast voor de introductie van commerciële omroepen op FM.

Van juni 2016 t/m eind 2017 zijn door AT ongeveer 30 vergunningen voor DAB+ voor lokaal- en streekgebruik verstrekt. In de meeste gevallen is door lokale omroepen samengewerkt en deelden zij ruimte in de multiplexen. AT beëindigde de DAB+ experimenteervergunningen per 1 januari 2018, omdat experimenteervergunningen een tijdelijk karakter kennen en AT nog wilde nadenken over welke programma’s uitgezonden mogen worden.

Continuïteit

Broadcast Partners was én is nog steeds geen voorstander van het beëindigen van de testperiode van DAB+ voor lokale- en streekomroep. Dit is ook aangegeven bij AT. Deze omroepen hebben immers veel energie, tijd en middelen besteed om van DAB+ een succes te maken en willen uitzenden tot er definitief ruimte op DAB+ beschikbaar komt. Continuïteit is immers belangrijk én bepalend voor het succes.

Advies Broadcast Partners: per direct on air

Broadcast Partners heeft EZ en AT dringend verzocht om in de tussenliggende periode spectrum (binnen Nederlandse bestaande rechten) beschikbaar te stellen aan de lokale- en streekomroepen voor publieke uitzendingen tót het moment dat de definitieve vergunningen worden uitgegeven. Publieke lokale- en streekomroepen die in de proefperiode hebben uitgezonden op DAB+ zouden in dat geval in principe per direct on air kunnen gaan. Zij hebben immers al geïnvesteerd en zijn er klaar voor.