Meer dan zenders alleen

Broadcast Partners is marktleider op het gebied van FM zendernetwerkbeheer in de Benelux. Het bedrijf heeft zenderparken in Nederland, België en Denemarken, welke gebruikt worden door o.a. landelijke commerciële en publieke radiostations waaronder Radio 538, Q-Music, Business Nieuws Radio, 100%NL, de NPO (publieke omroep), Joe FM en Nostalgie.

In totaal vallen meer dan 400 zenders onder het beheer van Broadcast Partners.

Radiostations willen doen waar ze goed in zijn – het maken van programma’s. Voor het verspreiden daarvan hebben zij zendernetwerken nodig. Het in de lucht brengen en houden daarvan, evenals het beschermen of uitbreiden van de frequenties is technisch werk dat zij uitbesteden, omdat dit niet tot hun core business behoort. Broadcast Partners neemt deze taken voor haar rekening. Wij dragen zorg voor de complete distributie van het signaal in de ether en alle daarbij behorende zaken.

De functie van een zenderoperator betekent niet alleen het in bedrijf stellen en onderhouden van zenders, maar dient tevens de volgende taken te omvatten:

Continue off-site monitoring van de performance van het netwerk

De zendinstallaties van Broadcast Partners worden via lijnverbindingen voortdurend actief gecontroleerd, vanaf meerdere plekken in de Benelux, met behulp van het zendernetwerk- en audiobewakingssysteem Site Console en Audio Watchdog. Een zendinstallatie wordt voortdurend op – afhankelijk van de zendinstallatie – zo’n 200 parameters gecontroleerd. Met deze informatie wordt de beschikbaarheid van zendinstallatie geoptimaliseerd.

Regelmatige on-site controles

De zendinstallaties worden regelmatig op hun technische performance getest en, waar mogelijk, verder geoptimaliseerd. Aan het einde van de economische of technische levensduur worden de installaties vervangen, zodat continue performance kan worden gegarandeerd en er altijd met state-of-the-art installaties wordt gewerkt.

Regelmatige performance praktijkmetingen

De berekende, theoretische dekking van zenders wordt op verzoek van de klant in de praktijk gecontroleerd met behulp van coverage analyzers.

Bescherming van de frequenties

Regelmatig ontvangt Nederland coördinatieverzoeken voor nieuwe frequenties uit het buitenland. Bovendien veranderen intern in Nederland ook frequenties en dat kan impact hebben op bestaande frequentierechten. De praktijk heeft uitgewezen dat het activiteit van de zenderoperator vraagt om wezenlijke aantasting van het frequentiepakket van zijn klant te voorkomen.

Verbetering en/of uitbreiding van het frequentienetwerk

Bestaande netten kunnen veelal verder worden geoptimaliseerd. Broadcast Partners onderzoekt continu de mogelijkheden voor verbetering en/of uitbreiding. De nieuwste technieken en inzichten kunnen worden toegepast in de zendernetwerken van onze klanten.

Bouw en onderhoud van zenderparken zijn dus niet de enige zaken die een zenderoperator regelt. Het beheer en optimalisatie van de zenders en frequenties zijn eveneens van groot belang voor een radiostation. Distributie in de ether blijft immers de life line van elk radiostation!