Leveringsvoorwaarden

Broadcast Partners hanteert twee vormen van leveringsvoorwaarden, welke u hier beiden kunt bekijken:

Reguliere leveringen

Voor de reguliere levering van producten en/of diensten (d.w.z. niet in de E-shop) zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arondissementsrechtbank te Middelburg onder nr. 93/1980.

Een kopie van deze leveringsvoorwaarden is hier te vinden (pdf document).

E-shop leveringen

Op de levering van producten en/of diensten in de E-shop zijn specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing. Voor zover er strijdigheid bestaat tussen deze specifieke voorwaarden en de reguliere leveringsvoorwaarden, prevaleren de reguliere leveringsvoorwaarden.

Een kopie van deze leveringsvoorwaarden E-shop is hier te vinden (pdf document).