Kwaliteit als onderscheidende factor

Een FM-zendernetwerk bestaat theoretisch uit twee of meerdere zenders welke geografisch verspreid staan opgesteld om een gewenst – zo groot mogelijk – gebied te bedekken.

Als gevolg van herziening van bestaande schaarse frequentieruimte in de FM-band, ontstaan er in Europa steeds meer groeimogelijkheden voor radiostations, zowel bestaand als nieuw. FM-bereik is een beslissende factor voor het succes en marktaandeel van een radiostation. Naarmate de luisteraar meer keuzemogelijkheden krijgt, zal de keuze mede afhangen van de kwaliteit van de ontvangst, die hij of zij ervaart. Op dat punt kan Broadcast Partners een belangrijke rol spelen.

Het leidt geen twijfel dat distributie van uitermate groot belang is, omdat een groter en kwalitatief beter netwerk direct resulteert in een groter potentieel publieksbereik en de daaraan gerelateerde omzet. Hoewel Broadcast Partners zich als specialist in frequentieplanning en zendernetwerkbeheer vooral met de technische plannings- en distributieaspecten van radiostations bezighoudt, gaat haar dienstenpakket verder dan het eenvoudigweg in de lucht brengen en houden van een zendernetwerk.

Het bouwen van een zendernetwerk is maatwerk en dus een kwestie van het maken van afgewogen keuzes. De uiteindelijke gekozen kwaliteit van de configuratie en de gekozen opties bepalen de prijs en de performance. In de netwerken die Broadcast Partners aanbiedt, worden beargumenteerde keuzes gemaakt in de mate van redundantie en specifieke opties in de netwerken. Uiteraard zijn configuraties geheel aan te passen aan specifieke wensen en deels zelfs naderhand te wijzigen.

Wij adviseren graag in het maken van dergelijke keuzes.

De kwaliteit van het zendernetwerk is direct afhankelijk van het samenspel van een aantal factoren, waarvan Broadcast Partners alle kennis en kunde in huis heeft:

Audioroutering

De kwaliteit van het uitgezonden signaal is direct afhankelijk van de kwaliteit van het primaire studiosignaal en de wijze waarop deze binnen het zendernetwerk wordt gedistribueerd.

Back-up verbindingen

Continuïteit in uitzendingen kunnen beter worden gegarandeerd wanneer er kwalitatief goede back-up voorzieningen voor het primaire audiosignaal zijn getroffen.

Redundantie in zendernetwerken

De beschikbaarheid van het zendernetwerk is direct afhankelijk van de kwaliteit van de gekozen zendinstallatie en de mate waarin backup voorzieningen beschikbaar zijn.

Zenderconfiguraties

Broadcast Partners levert verschillende zenderconfiguraties, variërend van de enkelvoudige Bronze serie tot de volledig redundant uitgevoerde Diamond serie.

Modulatieprocessing

Hoewel Modulatieprocessing door radiostations wordt gebruikt om een eigen geluidsbeeld te creëren, wordt deze techniek door Broadcast Partners ook op andere wijze toegepast.

Radio Data System (RDS)

De zendernetwerken die Broadcast Partners beheert, beschikken over RDS encoders waarmee verschillende RDS functies kunnen worden aangestuurd.